#1 2019-09-28 12:56:24

svilengm
Потребител
Registered: 2019-09-28
Posts: 2

Девети Турнир по тенис на маса в гр.Стара Загора по случай 05.10

Уважаеми приятели и колеги,занимаващи се с любимия ни спорт  ТЕНИС НА МАСА,
На 05-06 октомври 2019 г. ще се проведе tennis . Турнирът ще се проведе под ръководството на КТМ "ТОРНАДО" Стара Загора с подкрепа та на Община Стара Загора- кмета на града г-н ЖивкоТодоров   по следната:   
ПРОГРАМА
На 05.10.2019 г. от 9.30 ч. ще се проведе турнира по възрастови групи както следва :
Индивидуално : Възрастови групи  до 40 години,  40-49 г, 50-59 г, 60-69 г., над 70г.
Двойков турнир : До 40 г. и над 40 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ТУРНИР :
Броя на групите ще се определи в зависимост от записалите се състезатели, а участниците в тях от 3 до 5 състез.
Попълването  на групите ще се извърши на база класиране на състезателите  от турнира през 2018г., като ще се
избягва състезатели от един и същ град  да са в една и съща група.
Система на игра:        Групова фаза и до финал 3 от 5 гейма.
ДВОЙКОВ  ТУРНИР – всеки състезател участва само в една двойка във възрастовата си група, като се допуска участник от по горна възрастова група да играе в по долна такава, но участвува само в единия  двойков турнир !!!!!!. Турнирът ще се проведе в две възрастови групи до 40 г./вкл./  и 40+ години.
На 06.10.2019 г. от 9.30 ч. ще се проведе Открития Турнир за купата на кмета на град Стара Загора.
Турнирът ще започне с Първи етап -  групова фаза, като броя на групите ще се определи  на база записани участници , а броя на участниците в групите 4 или 5 състезатели.
Попълването  на групите ще се извърши на база класиране на състезателите  от турнира през 2018г., като ще се
избягва състезатели от един и същ град да са в една и съща група.
Втори етап – Директни елиминации, като в тях ще участвуват заелите първите две места в групите.
Система на игра – Групова фаза и  финали 1-2 място, 3-4 място -  3 от 5 гейма.
Турнирът ще се проведе на 9 тенис маси -  TIBHAR Smash 28 – 2 бр., ANDRO Competition -3 бр. , Tibhar 25- 1бр. Buterfly -3
Топчета за игра - 40+, осигурени от домакина.УСЛОВИЯ ЗА ИГРА  - Отлични.
Умоляваме всички участници да направят своята заявка до 12 часа на 03.10.2019 г. на указаните по долу места, с цел по добра организация на Турнира. На Фейсбук страницата на клуба / КТМ ТОРНАДО / на 03.10.2018г. в 20.00 часа  ще бъде публикуван графика по часове на срещите в отделните възрастови групи през първия ден на турнира.Незаписали се участници по изключение ще се приемат до 8.30 на 05.10.2019, като разпределянето им в отделните групи ще се извърши по Общ жребий,  без да се съобрази от кой град са и в коя група от отделните възрастови групи ще попаднат. 45 минути преди обявения час за започване на срещите от дадена възрастова група, участниците в нея трябва да са на съдийската маса за последно уточняване на състезателите в тях  и подреждане на групите. 
Заявки:
Не по-късно от 12 часа на 03.10. 2019 г. на следният телефон -  0888418637 – Петър Радевски,  или на  имейл radevski2002@abv.bg В заявката задължително да се изписва името и фамилията на състезателя, дата и година на раждане, от кой град е и в кой от двата дена за провеждане на турнира ще участвува.
ТАКСИ за подалите заявка в указания срок
Такса – 20 лв. – даваща право на участие в двата дена на турнира.
ТАКСИ за участници желаещи да участват само в един ден на турнира:
1.Деца до 16 години/по лична карта/ – 5 лв. – даваща право за участие само в турнира до 40 г.и двойки.
   Ако деца до 16 год. заявят участие в Открития турнир –допълнителна такса от 5 лв.
2.ТАКСА  – 15 лв. – даваща право на участие само в първия ден на турнира – групи до 40,40-49,50-59,60-69  и двойки.
3.ТАКСА – 10 лв. – даваща право на участие само в първия ден на турнира на Възрастова  група 70 + и двойки.
за участници по т. 2 и 3. - При заявено желание за участие в Открития Турнир – допълнителна такса  от 5 лв.
4.ТАКСА – 15 лв. - за заявили желание за участие само в Открития Турнир.
  ТАКСИ за неподалите заявка в указания срок
1.Такса за Деца до 16 години – 10 лв. даваща право за участие само в турнира до 40 г.и двойковия турнир.
   При желание за участие и в Открития Турнир – допълнителна такса 5.00 лв.
2.ТАКСА за УЧАСТНИЦИ в първи ден на турнира по  възрастови групи - 20 лв , даваща право на участие само в турнира
    по Възрастови групи и двойки.При заявено желание за участие и в Открития турнир - допълнителна такса  от 5 лв.
3.ТАКСА УЧАСТИЕ -  20.00 лв. за участници само в Открития турнир.
Награди :
ВЪЗПОМИНАТЕЛНИ :
За турнира по възрастови групи  – медали за първо, второ и две трети места.
За двойковия турнир - медали за първо, второ и две трети места.
Открит турнир – Купи за победителя, второ и трето място, медали за първо, второ и две трети места.
ПАРИЧЕН НАГРАДЕН ФОНД  както следва :
Индивидуално в отделните възрастови групи  - Първо място–30 лв., Второ място-20лв., Две Трети места– по 10 лв.
Двойков турнир - Победител в отделните възрастови групи–30 лв/за двойката/,Второ място–20 лв. /за двойката /                                                                                   
Открит турнир :Победител–140 лв,Второ място–100 лв,Трето място–70 лв, Четвърто място–50 лв, 5-8 място-10 лв.
Съдийство :Гл.съдия – Петър Радевски -> тел. 0888418637 / за записване и детайли по турнира /
Съдии на отделните маси от състезателите в групите играещи на съответната маса.
Място за провеждане на всички състезания
Общинска спортна зала Иван Вазов гр.Стара Загора
ул. Генерал Гурко 102 на територията на СОУ Иван Вазов / входа е от ул.Хр.Ботев /


Изключен

#2 2019-10-03 22:07:44

svilengm
Потребител
Registered: 2019-09-28
Posts: 2

Re: Девети Турнир по тенис на маса в гр.Стара Загора по случай 05.10

ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ ПО ГРУПИ
             5 ОКТОМВРИ – СЪБОТА
НАЧАЛО 9.30 ЧАСА
ГРУПА – ДО 40 ГОДИНИ 1-8 МАСИ
ГРУПА  - 70 + г                       9 МАСА
11.30 ЧАСА
ГРУПА – 40  -49 ГОДИНИ 1-6 МАСИ
ГРУПА  - 50 – 59  -  7-9 МАСИ
13.00 часа
ГРУПА -  60 – 69 ГОДИНИ – 8 -9 МАСИ

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СРЕЩИТЕ ВЪВ
ВСИЧКИ ГРУПИ ДИРЕКТНИ ЕЛЕМИНАЦИИ
/КАКТО И ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНА МАСА/
СЛЕД ДИРЕКТНИТЕ ЕЛИМИНАЦИИ
ДВОЙКОВ ТУРНИР
ЗАПИСВАНЕ НА ДВОЙКИТЕ – ДО 12 ЧАСА

Изключен

Board footer

Powered by FluxBB