#1 2018-04-05 21:35:11

Martin K.
Moderator
От София
Registered: 2007-02-22
Posts: 1,375
Страница

ДИП - Ветерани - Пловдив 2018

БЪЛГАРСКА  МАСТЪРС  ФЕДЕРАЦИЯ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА


Н А Р Е Д Б А

ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  44-ото  ДЪРЖАВНО  ИНДИВИДУАЛНО


ПЪРВЕНСТВО  ПО  ТЕНИС  НА  МАСА  ЗА  ВЕТЕРАНИ 


МЪЖЕ  И  ЖЕНИ

                                                                           
ПЛОВДИВ  2018  година


           І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

                          1. Да се даде възможност на ветераните спортисти да продължат подготовката    си, да повишават работоспособността си, да реализират възможностите си в състезателна обстановка.

                         2. Да бъдат излъчени държавните шампиони  по пол и възрастови групи за 2018 година.

                         3. Да се подготвят за участие в международни турнири, балкански, европейски и световни първенства за ветерани.


                   ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО:

              Държавното индивидуално първенство по тенис на маса ще се проведе от 11 до 13  МАЙ  2018 година/ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ/ в  спортната зала на СКТМ „Стоянстрой” Пловдив.


                   ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:


             ИНДИВИДУАЛНО – МЪЖЕ:            ДВОЙКИ – МЪЖЕ:
           I    група    - 40 – 49 г.                          I   група - 40 – 49 г.
           II   група    - 50 – 59 г.                          II  група - 50 – 59 г.
           III  група    - 60 – 64 г.                          III група - 60 – 69 г.
           IV  група    - 65 – 69 г.                          IV група - 70 г. и нагоре
           V   група    - 70 – 74 г.           
           VI  група    - 75 – 79 г.
           VII група     - 80 г. и нагоре


            ИНДИВИДУАЛНО – ЖЕНИ:             ДВОЙКИ – ЖЕНИ:
          I    група    - 30 – 39 г.                           I  група - 30 – 49 г.
           II   група    - 40 – 49 г.                                    II група - 50 г. и нагоре   
          III  група    - 50 – 59 г.            
          IV група    - 60 г. и нагоре   
                         
                                                                                             
                   ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

                        1.Право на участие имат всички състезатели- мъже над 40-годишна възраст, а за жени над 30 години, включително и тези, които навършват 40/30 години в годината на първенството – 2018 г.

                        2.В първенството участват състезатели, представени от Спортни клубове членове на БМФ, лицензирани от Министерството на младежта и спорта (ММС) и индивидуални участници.

                           Участва се само в своята възрастова група. На двойки - мъже и жени, състезател от по-горна възрастова  група има право да играе в по-долна възрастова група.

                         3.СК трябва да имат платен годишен членски внос, в размер на 50 (петдесет) лева при БМФ, съгласно изискванията на ЗФВС и Устава на БМФ. Това заплащане дава право на участие на членовете на СК в състезания за ветерани, организирани и провеждани от БМФ съвместно с Българските спортни федерации.

                       4.Всеки участник заплаща такса правоучастие 10 (десет) лева. При неспазване на срока за заявки за участие се заплаща такса от 20 (двадесет) лева и състезателите ще бъдат хвърлени на общ жребий.

                       5.Индивидуалните участници, непредставени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при ММС, заплащат еднократно членски внос в размер на 50  (петдесет) лева за участие в дадено състезание.

                        6.Членският внос и таксата правоучастие може да се заплатят в касата на БМФ, при регистрацията за участие в състезанието или по банков път на следния адрес:


                                             БАНКА  ДСК, КЛОН ОТЕЧЕСТВО
                                       СОФИЯ 1040, БУЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 73
                                               IBAN   BG57STSA93000021119844
                                                   BIC  STSABGSF

                       При превода задължително трябва да се впише името на спортния клуб, да се уточни за какво е сумата – членски внос, такса участие за какъв брой състезатели.

    7.Съдийското ръководство няма право да регистрира за участие състезател, не представил документ за платен членски внос и такса правоучастие.

    8.На заплатилите годишен членски внос и такса правоучастие се издава законооправдателен документ – ордер.

    9.При подаване на контестация относно съдийски решения или други нарушения се внася  такса  50 лв. при Главния съдия най-късно 15 минути след приключване на срещата.

                    V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                         1. Лична карта.

                         2. Спортните клубове задължително представят списък на състезателите със собствено и фамилно име, дата на раждане и  в коя възрастова група ще участват.Виж образеца – отделен файл !

                        3. Предсъстезателен медицински преглед. Може документ и от личен лекар.

                        4. Документ за платен годишен членски внос в БМФ.

                        5. Документ за платена такса правоучастие.

                        6. Документите се представят в секретариата при регистрацията за участие в първенството.

                    VІ. СИСТЕМА И КЛАСИРАНЕ:

             1.Системата за провеждане на първенството ще бъде определена на място от Главното съдийско ръководство:

                     Първи етап:  в групи по 4-5 души, всеки срещу всеки

                     Втори етап: първите двама от групите продължават по системата на елиминиране до финал

                     Всички срещи се играят до 3 спечелени гейма.

             2.Дисциплини: лично - мъже и жени , двойки - мъже и жени

                    VІІ. ЕКИПИРОВКА, РАКЕТИ, ТОПКИ:

     Съгласно състезателния правилник на Международната федерация по тенис на маса и БФТМ. Ще се играе с новите топчета –  40+.

                    VІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

     1.Разноските за участие – пътни, дневни и хотел, са за сметка на участниците.

                        2.БМФ и БФТМ осигуряват финансово организацията и провеждането на Държавното индивидуално първенство, финансирането на Главното съдийско ръководство,  лекар, купи, медали, плакети, награди, рекламни материали и др.

             3.Домакините осигуряват спортната зала с необходимите съоръжения, озвучаване, съдийски състав и обслужващ персонал.

                      ІХ. НАГРАДИ:

    На класиралите се от І до III място:

        -  купи (за шампионите)  и медали  – по пол и възрастови групи

                -  плакети – за най-възрастни участници – мъж и жена               

                     Х. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1.Заявки за участие да се изпращат до:

                      ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ   на Email: dkara@mail.bg

               2.Срок за заявки - 08  МАЙ   2018 година

                3.Настаняване –  виж приложението – страница 5.

                4.Регистрацията за участие ще бъде извършена на 10 май 2018 година (ЧЕТВЪРТЪК) от  17.00 до 18.00 ч. в  хотел „BLVD”/ бившия „Метропол”/.

               5.Техническата конференция ще се проведе от 18.00 ч. в хотела.

               6.Наредбата може да се изтегли от сайтовете на БМФ, БФТМ и tabletennis-bg.org.

               7.Всички неупоменати и допълнително възникнали въпроси ще бъдат решавани от Главното оперативно ръководство в състав:

                        гл. ръководител: ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА - Президент на БМФ 
               
                        гл. секретар: ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - председател комисия „Ветерани” 
                                                   
                              гл.съдия:  ЖАНА ГЕНЧЕВА - републиканска категория
                                                                 
       Забележка: Главното оперативно и съдийското ръководство си запазват правото за промени в настоящата Наредба. 

             
                       ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:              ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ – председател комисия “Ветерани"  GSM: 089 872 69 64   Email: dkara@mail.bg   


                       ВНИМАНИЕ !   ВАЖНО !

МОЛЯ ВИ, при изпращане на заявките за участие да посочите и броя на участниците в “Срещата на поколенията”


О Ф Е Р Т А  ЗА НОЩУВКИ В ХОТЕЛА :

               двойка/тройка  стая - 20 ЛВ. НА ЧОВЕК, НА ДЕН, БЕЗ ЗАКУСКА
                    единична стая - 30 ЛВ. НА ЧОВЕК, НА ДЕН, БЕЗ ЗАКУСКА             

    рецепция: 032 964 441   моб.тел: 0877 211 155 
                                 
               СРОК ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ: 25  април  2018  година   
     

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА:


10.05.2018 г. четвъртък:

            12.00 ч. - 17.00 ч.                 - пристигане в Пловдив, настаняване
            17.00 ч. - 18.00 ч.    - регистрация на участниците в хотела
                18.00 ч.          -техническа конференция в хотела   
                                     
11.05.2018 г. петък:

            09.30 ч.- 12.00 ч.         - състезания по програма-мъже
            12.00 ч.- 14.00 ч.         - обяд, почивка
            14.00 ч.- 16.00 ч.                   - състезания по програма-мъже
            16.00 ч.- 16.30 ч.         - официално откриване
            16.30 ч.- 18.00 ч.         - състезания по програма-мъже     
                            20.00 ч.                   - “среща на поколенията”

12.05.2018 г. събота:

           09.30 ч.- 12.00 ч.          - състезания по програма-мъже и жени
           12.00 ч.- 14.00 ч.          - обяд, почивка
           14.00 ч.- 19.00 ч.          - състезания по програма-мъже и жени               

13.05.2018 г. неделя:

           09.30 ч.- 12.00 ч.                      - полуфинали и финали
           12.00 ч.- 13.00 ч.          - НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕНаредбата може да бъде изтеглена и от тук: https://ndox.abv.bg/download?id=9954fc1806
Заявката за участие можете да изтеглите от тук: https://ndox.abv.bg/download?id=8fa79d783aemail: martin(@)tabletennis.bg

Изключен

Board footer

Powered by FluxBB