#1 2017-09-15 23:16:23

Chicho_Ficho
Потребител
Registered: 2008-03-06
Posts: 1,074

Седми турнир по случай празника на гр. Стара Загора

Уважаеми приятели и колеги,занимаващи се с любимия ни спорт ТЕНИС НА МАСА,
На 07-08 октомври 2017 г. ще се проведе СЕДМИЯТ ежегоден Турнир по тенис на маса в гр. Стара Загора по случай празника на града (05 октомври). Турнирът ще се проведе под ръководството на КТМ "ТОРНАДО" Стара Загора с подкрепа та на Община Стара Загора- кмета на града г-н ЖивкоТодоров, и заместник кмета по спорта г-жа Чахова,
по следната :
ПРОГРАМА
На 07.10.2017 г. от 9.30 ч. ще се проведе турнира за младежи и девойки и възрастни по възрастови групи както следва :
Индивидуално : Младежи и девойки до 29 години, Възрастни – групи 30- 39г, 40-49 г, 50-59 г, над 60г.
Двойков турнир : До 49 г. и над 50 г.
Броя на групите ще се определи в зависимост от записалите се състезатели, а участниците в тях от 3 до 5 състез.
Попълването на групите ще се извърши на база класиране на състезателите от турнира през 2016г., като ще се
избягва състезатели от един и същ град да са в една и съща група.
Система на игра
Групова фаза и до финал 3 от 5 гейма.Всеки гейм започва от резултат 0:0.
Двойков турнир – всеки състезател участва само в една двойка във възрастовата си група, като се допуска участник от по горна възрастова група да играе в по долна такава, но участвува само в една двойка!!!!!!
На 08.10.2017 г. от 9.30 ч. ще се проведе Открития Турнир за купата на кмета на град Стара Загора, в който право на участие имат всички записани участници – платили такса от 20.00 лв.Турнирът ще започне с Първи етап - групова фаза, като броя на групите ще се определи на база записани участници , а броя на участниците в групите 4 или 5 състезатели.
Попълването на групите ще се извърши на база класиране на състезателите от турнира през 2016г., като ще се
избягва състезатели от един и същ град да са в една и съща група.
Втори етап – Директни елиминации, като в тях ще участвуват заелите първите две места в групите.
Система на игра – Групова фаза и финали 1-2 място, 3-4 място - 3 от 5 гейма . Всеки гейм започва от резултат 0:0.
Турнирът ще се проведе на 9 тенис маси - TIBHAR Smash 28 – 2 бр., ANDRO Competition -3 бр. , Tibhar 25- 1бр. Buterfly -3
Топчета за игра - 40+, осигурени от домакина.УСЛОВИЯ ЗА ИГРА - Отлични.
Умоляваме всички участници да направят своята заявка до 03.10.2017 г. на указаните по долу места, с цел по добра организация на Турнира. На Фейсбук страницата на клуба / КТМ ТОРНАДО / на 05.10.2017г. ще бъде публикуван графика по часове на срещите в отделните възрастови групи през първия ден на турнира.
Незаписали се участници по изключение ще се приемат до 8.30 на 07.10.2017, като разпределянето им в отделните групи ще се извърши по Общ жребий, без да се съобрази от кой град са и в коя група от отделните възрастови групи ще попаднат. 45 минути преди обявения час за започване на срещите от дадена възрастова група, участниците в нея трябва да са на съдийската маса за последно уточняване на състезателите в тях и подреждане на групите.
Заявки:
Не по-късно от 03.10. 2016 г. на следните телефони - 0888418637 – Петър Радевски, или на имейл radevski2002@abv.bg В заявката задължително да се изписва името и фамилията на състезателя, дата и година на раждане, от кой град е и в кой от двата дена за провеждане на турнира ще участвува.
ТАКСИ
Такса участие Деца до 16 години – 10 лв. – даваща право за участие само в турнира за младежи и девойки до 29 г.и двойки до 49 години.
Такса участие в група 60+ – 10 лв. – даваща право на участие само в турнира за Възрастова група 60+ и двойки над 50 г.
Ако деца до 16 год. и участници от група 60+ желаят участие в Открития турнир –допълнителна такса от 10 лв.
За всички останали
ТАКСА УЧАСТИЕ 20 лв , даваща право на участие във всички турнири, а именно : индивидуално младежи и възрастни, Двойков турнир и Открит турнир - индивидуално.
Награди :
ВЪЗПОМИНАТЕЛНИ :
Младежи до 29 год. – медали за първо, второ и две трети места.
Възрастни - медали за първо, второ и две трети места – индивидуално и двойки.
Открит турнир – Купа за победителя, медали за първо, второ и трето място.
ПАРИЧЕН НАГРАДЕН ФОНД ОБЩО– 1000 лв. разпределен както следва :
Индивидуално в отделните възрастови групи - Първо място – 70 лв .
Двойков турнир - Победител в отделните възрастови групи – 40 лв.
Открит турнир :
Победител – 220 лв., Второ място – 170 лв, Трето място – 120 лв, Четвърто място – 60 лв.
Съдийство :
Гл.съдия – Петър Радевски -> тел. 0888418637 / за записване и детайли по турнира /
Съдии на отделните маси от състезателите в групите играещи на съответната маса.
Място за провеждане на всички състезания
Общинска спортна зала Иван Вазов гр.Стара Загора
ул. Генерал Гурко 102 на територията на СОУ Иван Вазов / входа е от ул.Хр.Ботев /
https://www.google.bg/…/pl…/Общинска+сп … Иван+Вазов
ЗА СВЕДЕНИЕ от ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Миналата година участвуваха 98 състезатели, като тази година се надяваме да са повече . Нека да направим хубав спортен празник, за който дълго да се говори!

Последно редактирано от Chicho_Ficho (2017-09-15 23:16:49)


Изключен

Board footer

Powered by FluxBB