#1 2017-04-08 15:42:43

Martin K.
Moderator
От София
Registered: 2007-02-22
Posts: 1,371
Страница

ДИП - Ветерани - Албена 2017

БЪЛГАРСКА  МАСТЪРС  ФЕДЕРАЦИЯ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА


Н А Р Е Д Б А

ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  43-ото  ДЪРЖАВНО  ИНДИВИДУАЛНО


ПЪРВЕНСТВО  ПО  ТЕНИС  НА  МАСА  ЗА  ВЕТЕРАНИ 


МЪЖЕ  И  ЖЕНИ

                                                                         
КК „АЛБЕНА”  2017 година


          І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

                         1. Да се даде възможност на ветераните спортисти да продължат подготовката    си, да повишават работоспособността си, да реализират възможностите си в състезателна обстановка.
                       2. Да бъдат излъчени държавните шампиони  по пол и възрастови групи за 2017 година.
               3. Да се подготвят за участие в международни турнири, балкански, европейски и световни първенства за ветерани.

                  ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО:

       Държавното индивидуално първенство по тенис на маса ще се проведе от 12 до 14  МАЙ  2017 година/ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ/ в  спортната зала/ балона/ на КК „Албена”.

                  ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

             ИНДИВИДУАЛНО – МЪЖЕ:            ДВОЙКИ – МЪЖЕ:
           I    група    - 40 – 49 г.                          I   група - 40 – 49 г.
           II   група    - 50 – 59 г.                          II  група - 50 – 59 г.
           III  група    - 60 – 64 г.                          III група - 60 – 69 г.
           IV  група    - 65 – 69 г.                          IV група - 70 г. и нагоре
           V   група    - 70 – 74 г.           
           VI  група    - 75 – 79 г.
           VII група     - 80 г. и нагоре

            ИНДИВИДУАЛНО – ЖЕНИ:             ДВОЙКИ – ЖЕНИ:
          I    група    - 30 – 39 г.                           I  група - 30 – 49 г.
           II   група    - 40 – 49 г.                                    II група - 50 г. и нагоре   
          III  група    - 50 – 59 г.            
          IV група    - 60 г. и нагоре                             
                                                                                             
                  ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

                        1.Право на участие имат всички състезатели- мъже над 40-годишна възраст, а за жени над 30 години, включително и тези, които навършват 40/30 години в годината на първенството – 2017 г.

                        2.В първенството участват състезатели, представени от Спортни клубове членове на БМФ, лицензирани от Министерството на младежта и спорта (ММС) и индивидуални участници.

                           Участва се само в своята възрастова група. На двойки - мъже и жени, състезател от по-горна възрастова  група има право да играе в по-долна възрастова група.

                         3.СК трябва да имат платен годишен членски внос, в размер на 50 (петдесет) лева при БМФ, съгласно изискванията на ЗФВС и Устава на БМФ. Това заплащане дава право на участие на членовете на СК в състезания за ветерани, организирани и провеждани от БМФ съвместно с Българските спортни федерации.

                       4.Всеки участник заплаща такса правоучастие 10 (десет) лева. При неспазване на срока за заявки за участие се заплаща такса от 20 (двадесет) лева и състезателите ще бъдат хвърлени на общ жребий.

                       5.Индивидуалните участници, непредставени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при ММС, заплащат еднократно членски внос в размер на 50  (петдесет) лева за участие в дадено състезание.

                        6.Членският внос и таксата правоучастие може да се заплатят в касата на БМФ, при регистрацията за участие в състезанието или по банков път на следния адрес:


                                             БАНКА  ДСК, КЛОН ОТЕЧЕСТВО
                                       СОФИЯ 1040, БУЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 73
                                               IBAN   BG57STSA93000021119844
                                                   BIC  STSABGSF

                       При превода задължително трябва да се впише името на Спортния клуб, да се уточни за какво е сумата – членски внос, такса участие за какъв брой състезатели.

    7.Съдийското ръководство няма право да регистрира за участие състезател, не представил документ за платен членски внос и такса правоучастие.

    8.На заплатилите годишен членски внос и такса правоучастие се издава законооправдателен документ – ордер.

    9.При подаване на контестация относно съдийски решения или други нарушения се внася  такса  50 лв. при Главния съдия най-късно 15 минути след приключване на срещата.


                    V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                         1. Лична карта.
                         2. Спортните клубове задължително представят списък на състезателите със собствено и фамилно име, дата на раждане и  в коя възрастова група ще участват.Виж образеца – отделен файл !
                        3. Предсъстезателен медицински преглед. Може документ и от личен лекар.
                        4. Документ за платен годишен членски внос в БМФ.
                        5. Документ за платена такса правоучастие.
                        6. Документите се представят в секретариата при регистрацията за участие в първенството.

                    VІ. СИСТЕМА И КЛАСИРАНЕ:

             1.Системата за провеждане на първенството ще бъде определена на място от Главното съдийско ръководство:
                     Първи етап:  В групи по 4-5 души, всеки срещу всеки
                     Втори етап: Първите двама от групите продължават по системата на елиминиране до финал
                     Всички срещи се играят до 3 спечелени гейма.
             2.Дисциплини: лично - мъже и жени , двойки - мъже и жени

                    VІІ. ЕКИПИРОВКА, РАКЕТИ, ТОПКИ:

     Съгласно състезателния правилник на Международната федерация по тенис на маса и БФТМ. Ще се играе с новите топчета –  40+.

                    VІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

     1.Разноските за участие – пътни, дневни и хотел, са за сметка на участниците.
                        2.БМФ и БФТМ осигуряват финансово организацията и провеждането на Държавното индивидуално първенство, финансирането на Главното съдийско ръководство,  лекар, купи, медали, плакети, награди, рекламни материали и др.
             3.Домакините осигуряват спортната зала с необходимите съоръжения, озвучаване, съдийски състав и обслужващ персонал.


                      ІХ. НАГРАДИ:

    На класиралите се от І до III място:
        -  Купи (за шампионите)  и медали  – по пол и възрастови групи
                -  Плакети – за най-възрастни участници – мъж и жена
               

                     Х. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1.Заявки за участие да се изпращат до:
                      ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ   на Email: dkara@mail.bg

               2.Срок за заявки - 08  МАЙ   2017 година

                3.Настаняване –  виж приложението – страница 5.

                4.Регистрацията за участие ще бъде извършена на 11 май 2017 година (ЧЕТВЪРТЪК) от  17.00 до 18.00 ч. в  спортната зала.

               5.Техническата конференция ще се проведе от 18.00 ч. в спортната зала.

               6.Цената на куверта за „Срещата на поколенията” е 10 лв. Тя ще се проведе на 12 май 2017 г. (петък) от 20.00 часа  в ресторант „Примасол Ралица супериор”.

               7.Наредбата може да се изтегли от сайтовете на БМФ, БФТМ и tabletennis-bg.org.

               8.Всички неупоменати и допълнително възникнали въпроси ще бъдат решавани от Главното оперативно ръководство в състав:

                      Гл. ръководители: ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА - Президент на БМФ
                  СТЕФАН КИТОВ             - Председател на БФТМ
                        Главен секретар: ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - председател комисия
                                                                                                                        „Ветерани”                                                       
                             Главен съдия:  ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ – републиканска категория
                                                                 
Забележка: Главното оперативно и съдийското ръководство си запазват правото за промени в настоящата Наредба. 

             
                      ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:     
         
                     ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ – председател комисия “Ветерани”
    GSM: 089 872 69 64          Email: dkara@mail.bg

   

                      ВНИМАНИЕ !   ВАЖНО !

МОЛЯ ВИ, при изпращане на заявките за участие да посочите и броя на участниците в “Срещата на поколенията”

О Ф Е Р Т А
ЗА
ЗА НОЩУВКИ В ХОТЕЛИ :

„ФЛАМИНГО ГРАНД”  5 *
Студио за двама със закуска – 124 лв.на ден
Единична стая със закуска – 112 лв.на ден
Безплатен басейн и чадър на плажа с 2 шезлонга

     „ПРИМАСОЛ  РАЛИЦА  СУПЕРИОР”  4 *
               двойка/тройка  стая - 40 ЛВ. НА ЧОВЕК, НА ДЕН, СЪС ЗАКУСКА, ОБЯД
И ВЕЧЕРЯ НА ШВЕДСКА МАСА
                    единична стая -  57 ЛВ. НА ЧОВЕК, НА ДЕН, СЪС ЗАКУСКА, ОБЯД
И ВЕЧЕРЯ НА ШВЕДСКА МАСА

             БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТ, ЗАКРИТ БАСЕЙН И ЧАДЪР НА ПЛАЖА
                с  2 ШЕЗЛОНГА.НАМАЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ В СПА ЦЕНТЪРА

                 ХОРА НЕ НАСТАНЕНИ В ХОТЕЛА МОГАТ ДА СЕ ХРАНЯТ САМО СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ:
             12 ЛВ.ЗА ОБЯД И 14 ЛВ.ЗА ВЕЧЕРЯ

КОНТАКТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

          Стефан Георгиев    мобилен тел. 089 983 91 29 
                                 Еmail: damakupa91@gmail.com
               
СРОК ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ: 28  април  2017  година         

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА:

11.05.2017 г. четвъртък:

12.00 ч. – 17.00 ч.                             - Пристигане в КК „Албена”, настаняване
17.00 ч. – 18.00 ч.    - Регистрация на участниците в  спортната зала
     18.00 ч.                     -Техническа конференция в спортната зала   
                                     
12.05.2017 г. петък:

09.30 ч. – 12.00 ч.            - състезания по програма
12.00 ч. – 14.00 ч.            - обяд, почивка
14.00 ч. -  16.00 ч.                             - състезания по програма
16.00 ч. – 16.30 ч.            - официално откриване
16.30 ч. – 18.00 ч.            - състезания по програма     
                 20.00 ч.                             - “Среща на поколенията” в ресторант «Примасол Ралица»

13.05.2017 г. събота:

09.30 ч. – 12.00 ч.            - състезания по програма
12.00 ч. – 14.00 ч.            - обяд, почивка
14.00 ч. – 19.00 ч.            - състезания по програма               

14.05.2017 г. неделя:

09.30 ч. – 12.00 ч.                             - полуфинали и финали
12.00 ч. -  13.00 ч.            - НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ
                 13.00 ч.             - обядЛинк за изтегляне на Наредбата:  http://dox.bg/files/dw?a=f833376fca

Линк за изтеляне на Заявка за участие:   http://dox.bg/files/dw?a=f6abf076c1email: martin(@)tabletennis.bg

Изключен

Board footer

Powered by FluxBB