#1 2011-03-26 16:07:31

olimpsport
Потребител
От варна
Registered: 2011-03-26
Posts: 222
Страница

facebook профил

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

Обновена на 18.09.2020г
гума Donic Blue grip R1 нова черна, червена мах дебелина 50* скорост 114 контрол 93 въртене 125        75 лв
b92f1adf2bcf388ee9c5400a5107cfb6.jpg
гума Donic Blue grip V1 нова черна, червена мах дебелина 50* скорост 113 контрол 94 въртене 125    75 лв
97639a57d86297e0e9a7c8d83bb1fc37.jpg
гума за тенис на маса Donic Bluestorm Z1 Turbo нова черна, червена мах дебелина скорост 11 въртене 10 +++ контрол 6-   75 лв брой
281d93c20570aeee37c77ea4cb3c04b3.jpg
гума Donic Blue Storm Z1 нова дебелина мах  2.2мм скорост 10+++ въртене 10 +++ контрол 6+ черна, червена
75 лв брой
d2035b690d27d422fd773520828ea5ce.jpg
гума Donic Blue Storm Z2 нова дебелина мах  2.2мм скорост 10+ въртене 10 +++ контрол 7  черна, червена
75 лв брой
b052289b5959dca2a3f17e4451e02b4e.jpg
гума Donic Blue Storm Z3 нова дебелина мах  2.2мм скорост 9+ въртене 10 +++ контрол 8  черна, червена
75 лв брой
dc92a0ec554448e2bfd9b75883882d78.jpg
гума Donic Acuda P1 Turbo нова квадрат скорост 10++ въртене 10 +++ контрол 7- мах черна, червена  75 лв
09cb1159d369fd82faf530a4d166e730.jpg
гума Donic Acuda P3 нова  квадрат  дебелина мах  черна,червена  скорост  9 въртене 10+++  контрол 8  мека  - твърдост на подложката  75 лв брой
35a1dd94a24b6108c9ee4d63efb161bc.jpg
гума Donic Acuda P1 нова квадрат скорост 10+ въртене 10 +++ контрол 7 подложка твърдост средна дебелина мах черна, червена цена 75 лв
0287a1b0d51b0e8e91fb2258da22c575.jpg
гума Donic Acuda P2 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10- въртене 10+++ контрол 7+ средна твърдост на подложката цена 75 лв брой
e0ed55fe2aa6aab8e8ba49fddb69fe4a.jpg
гума Donic Bluefire Big Slam нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 8+ въртене 10++ контрол 8 твърдост на подложката soft 42* градуса цена 65 лв брой
280063495b05855e9766aa58e32bf528.jpg
гума Donic Blue Fire JP 03 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9+ въртене 10++ контрол 7+ твърдост на подложката 42.5 * градуса цена 72 лв брой
75a2a45b7b961ef05ac0d51325ea76d3.jpg
гума Donic Blue Fire JP 02 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10 въртене 10++ контрол 7- твърдост на подложката 45 * градуса цена 72 лв брой
b985a0d1fe2098358af94e82ee72b982.jpg
гума Donic Blue Fire JP 01 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10+ въртене 10++ контрол 6+ твърдост на подложката 47.5 * градуса цена 72 лв брой
37655a0834242ac2d64ac9d9b1b5c444.jpg
гума Donic Blue Fire JP 01 Turbo нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10+ въртене 10+++ контрол 6+ твърдост на подложката 47.5 * градуса цена 72 лв брой
f39ded6c2f943f322eea6ec1655d2194.jpg
гума Donic Blue Fire M1 Turbo нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10++ въртене 10+++ контрол 6 твърдост на подложката 50 * градуса цена 72 лв брой
7bb81810e58798b6ef9ee1cfdf724475.jpg
гума Donic Blue Fire M1 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10++ въртене 10++ контрол 6 твърдост на подложката 50 * градуса цена 72 лв брой
a7a53e5cf1e2c162da2f52b468ff54ec.jpg
гума Donic Blue Fire M3 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9 въртене 10++ контрол 7 твърдост на подложката 42,50 * градуса цена 72 лв брой
51c111a85661182df56b99a539aeefea.jpg
гума Donic Blue Fire M2 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9++ въртене 10++ контрол 7 твърдост на подложката 45 * градуса цена 72 лв брой
74405b26204b14dd3822c84a5699b1ba.jpg
гума Donic Liga  нова черна,червена дебелина 2.0мм  контрол 9+, скорост 5, въртене 6+ цена 20 лв бр
0589b343ff71b9ee71dfeecec6a892f3.jpg

гума Nittaku FASTARC P-1  max скорост 15.50 , въртене 12.25 гъба 47.5'  черна, червена квадрати нови 75лв брой
e313dee4d07d348508600507732588d3.jpg
гума Nittaku FASTARC C-1  max скорост 15.25 , въртене 12.25 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 72лв бройe0a4ef05f92d5affd807f5d45bf5ff58.jpgгума Nittaku FASTARC S-1  max скорост 15.50 , въртене 11.75 гъба 35'  черна, червена квадрати нови  58лв брой
a1a79a03543c39a98bdfd4c8cd1348b6.jpg
гума Nittaku FASTARC G-1  max скорост 15 , въртене 12.50 гъба 37.5'  черна, червена квадрати нови 75лв бройfafa8a37bcee8cda59f7c2b226da05f0.jpg

гума Nittaku Renanos Hold нова червена,черна 2.0мм дебелина за комплексна и нападателна игра гладка 37.5* твърдост на подложката средна скорост 14 въртене 12     68 лв
b2241d09284558b7e4e702c1a7bde41b.jpg
гума Nittaku Hurricane pro III turbo orange нова червена,черна 2.0мм; 1.8mm червена дебелина за комплексна и нападателна игра гладка 45* твърдост на подложката твърда скорост 14 въртене 15   65 лв
1f347cf324ed8fad48b8b26ba6c56c3b.jpg
гума Nittaku Flyatt Spin нова червена,черна 2.0мм дебелина нападателенa гладка мах дебелина 35* твърдост на подложката средна скорост 14.25 въртене 12.25   54 лв
89ffedd338a53dc0239cf16fb0f5b1b8.jpg
гума Nittaku Revspin нова червена,черна 2.0мм дебелина за комплексна и нападателна игра гладка 30* твърдост на подложката средна скорост 10.50 въртене 12.50     56 лв
5bea30fe0358b0b476d48b24fb6c99cd.jpg
гума Nittaku Hammond FA Speed нова червена,черна 2.0мм дебелина  нападателен зъб  мах дебелина 30* твърдост на подложката скорост 14 въртене 7      52 лв брой
18d2cedd73634911dd9cf0926f216fdc.jpg
гума Nittaku Goriki Kaisoku нова черна,червена дебелина 2.0мм стратегия нападение  гладка гума произведена в Япония  подходяща за новите топчета 40+мм скорост 15.25  въртене 11.75 твърдост 40* на гъбата
63 лв брой
18f06ee726e7ebe4de11cb576d04bbcf.jpg
гума Nittaku Jammin нова черна, червена дебелина 2.0мм скорост 8.25 въртене 9 твърдост гъба 35* стратегия нападение 40+ за новите топчета  гладка гума  30 лв брой
63b445badde08768eb979ba25fc9f419.jpg

гума Nittaku ruuking нова 1.8мм дебелина черна,червена скорост 8, контрол 9.25   32.5градуса твърдост  офф игра   30 лв брой
950367a27c9c1fffa662892c62b242c9.jpg
гума Nittaku Lonfrict нови за отбрана дълъг зъб 1.0мм дебелина  черна, червена  твърдост 32.5 градуса  скорост 4.5 въртене 5.5  ефект 15     50 лв брой
ca6fecb50426978e725c563bb725184d.jpg
гума Nittaku ALHELG  max скорост 15.50 , въртене 13 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 45лв брой
5078358a4a1480125fd5fa3cf5321415.jpg
гума Nittaku FLYATT HARD  max скорост 15 , въртене 11.50 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 45лв брой
d6c593af7756a78348a79cebceba6759.jpg
гума Nittaku HAMMOND PRO B max скорост 13 , въртене 11 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 62лв брой
8441912z.jpg
гума Nittaku RENANOS HARD max скорост 12.25 , въртене 10.75 гъба 35'  черна, червена квадрати нови  45лв брой
8441924N.jpg
гума Nittaku BEST ANTI 1.8mm скорост 4 , въртене 3 гъба 20'  черна, червена квадрати;1.5mm червена  39лв брой
7a38ac89531492e63aa7c345c78e2961.jpg
гума Nittaku SCREW SOFT 1.2mm дълги зъби  скорост 5.5 , въртене 6,промяна траектория 13  гъба 32.5'  червена квадрат нова  32лв 8441948i.jpg
гума Nittaku Spiral нова гладка, подходяща за бранителна и комплексна игра черна,червена  1.2мм скорост 63   въртене 80   твърдост на  гъбата 42.5 градуса нова квадрат 36лв бр
8653430g.jpg
гума Nittaku Galze нова гладка  за нападателна игра скорост 13.25    въртене 12  твърдост на гъбата  37.5'  черна,червена  нови квадрати 2.0мм 64 лв бр
8653431O.jpg
гума Nittaku C7 нова дебелина 1.2мм черна,червена  дълъг зъб  скорост 8 въртене 5.5 ефект 12 гъба 35' цена 36лв бр
4f2f2d380b0c7ecdbe6eee41eb0c5604.jpg
гума Nittaku screw one ox нова дълъг зъб за отбрана без подложка червена скорост 5   въртене 6  ефект  13.5 цена  30 лв бр
8653438h.jpg
гума Nittaku Express 1.8mm нова квадрат нападателен зъбец черна,червена скорост 10   въртене 7.25   гъба  30' цена 34 лв бр
9293a8c40eeffdaa0e239aac517a4700.jpg

гума Nittaku MORISTO DF  1.8mm   скорост 11.75 , въртене 11,  гъба 30'  червена,черна  квадрат нова  58лв бр
750561b170f2035b7ff1c92410f2a7ba.jpg
гума Nittaku ARUFEEL  1.8mm   скорост 8.50 , въртене 9,  гъба 30'  червена,черна  квадрат нова 38лв бр
191faaed5907f475a470a23b585d0311.jpg
гума Nittaku Pimple Slide нова къс зъб  скорост 7.5, въртене 6.5 , твърдост подложка 20 '  дебелина 1.5мм  отклонение  11  цена 45 лв бр
8563155J.jpg

гума Nittaku Wallest one нова квадрат OX черна ,червена дълъг зъб произведена в Япония скорост 5.25 въртене 5.75 отклонение 13.5 цена  36 лв бр
3c8647d51d96703faeffa3c211260c27.jpg
гума Nittaku Wallest нова квадрат дебелина 1.2мм черна ,червена дълъг зъб произведена в Япония скорост 5.75 въртене 5.75 отклонение 13 твърдост на гъбата 32.5*  мека     36 лв бр
4ca50e45a3ff91b39bb8d57fd52aa529.jpg
гума Nittaku Hammond pro alpha  нова квадрат черна,червена гладка за нападателна игра 2.0мм скорост 12 въртене 10.5 твърдост на подложката 35*  мека гъба     45 лв бр
0acca3b889633a9f8a8751225e4c426f.jpg
гума NITTAKU Specialist One нова произведена в Япония черна , червена ОХ зъби скорост 6 въртене 6 отклонение 9.5      37 лв чифт
82ff244911059bf04f22f3749a59a793.jpg
гума Nittaku Pimpemini нова зъби произведена в Япония черна, червена скорост 8.5 въртене 6 отклонение 10     1.0мм      35 лв бр  ОХ 32 лв бр
3456c47e72bf3030511e617c3fa0c256.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Pimpemini one нова оригинална зъби подложка ОХ произведена в Япония  черна, червена скорост 8 въртене 6 отклонение 10.5    32 лв бр
38d7221958ac29129440c12d74dcd428.jpg


дърво Nittaku Ludeack FL ново оригинално с кутия произведено в Япония скорост 8.6, контрол 9.2 средно към твърдо чувство 7 пласта бързо дърво тегло 85 гр     130 лв
c7e67717d0621cd24349bbcb44939b33.jpg
дърво Nittaku Steptear Feel Inner FL ново оригинално в кутия произведено в Япония тегло 88 гр.  7 пласта kiso Hinoki , 2 пласта FE carbon  поставени под 2 слоя дървесина осигуряващи добър контрол над топката добър баланс между скорост и чувство, уникална еластичност средно твърдо чувство     140 лв
cc8639c933063a8b3448e8289e9abe65.jpg
дърво Nittaku Canaldy Carbon ново оригинално в кутия FL дръжка тегло 70 гр 5 пласта дърво, 2 пласта тин карбон скорост 6, въртене 7, контрол 9 средно към меко чувство    75 лв
27b6a87dc8793601c3c03cf4f1fc2cf2.jpg
дърво Nittaku Steptear ново в кутия произведено в Япония FL дръжка 7 пласта Kiso Hinoki дебелина 6.7мм тегло 85гр, средно към меко е чувството при игра скорост 8.4 контрол 8.4     110 лв
a353d5991610aca81f9cb9f9bc3a35a6.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Latika 7 дръжка FL ново произведено в Япония скорост 8  контрол 8 стратегия OFF  7 пластова висококачествена дървесина 5.8мм дебелина размер на главата 157х150 мм размер на дръжката 100х24.5мм тегло 88 грама цена 120 лв
8ea67f9e1cca48c664ec2a2f5d23edc1.jpg
дърво Nittaku Latika FL ново тегло 76гр 5 пласта  дърво произведено в Япония FL дръжка скорост  8.6    контрол 8.7 цена 88 лв
750efaf3b8a3550ef75e320cb82bb495.jpg
дърво Nittaku Haneyoshi FL NC 0351 ново тегло 81гр 5 пластово дърво + 2 пл кевлар  подходящо за комплексна игра с много контрол  скорост 7.5     контрол  11 оригинално в кутия цена   110лв
8653414o.jpg
дърво Nittaku Tenor FL NE6849 ново тегло 89 гр FL дръжка   оригинално с кутия и етикет произведено в Япония Нападателно дърво 5 пласта   скорост 11   контрол 8 цена 255лв
8653418E.jpg
дърво Nittaku ACOUSTIC CARBON INNER FL 88грама ,скорост 9.4, контрол 9.4 , 5 пласта дърво и 2 пласта FE карбон ново 250лв8442113n.jpg
дърво Nittaku FLAME CARBON FL 85грама ,скорост 9.6, контрол 7.4 , 5 пласта дърво и 2 пласта cevlar карбон ново 130лв
8c5a30105f8706fb7c273cc4897eeb94.jpg
дърво Nittaku FLYATT CARBON PRO FL 79грама ,скорост 8, контрол 8 , 5 пласта дърво и 2 пласта cevlar карбон ново 100лв
1d7da986aa6a7a3fdb9fa71e10d320b6.jpg
дърво Nittaku FLYATT CARBON  FL 85грама ,скорост 8.5, контрол 9.3 , 5 пласта дърво и 2 пласта SUPER THIN карбон ново 88лв
281d594d69ccee0d641a4ab881fe9fe2.jpg
дърво Nittaku ACOUSTIC  FL 87грама ,скорост 8.6, контрол 8.8 , 5 пласта дърво ново 235лв
7a4b4b8404bccc8e3fb43020ab9914e0.jpg
дърво Nittaku ENDLESS   FL 71грама ,скорост 6, контрол 8.5 , 5 пласта дърво ново 58лв890a4b290c6fc3b025b94b6f025bccde.jpg
дърво Nittaku VIOLIN   FL 79грама ,скорост 8.2, контрол 8.8 , 5 пласта дърво ново 235лв
40002209c715f98d8de3d7df2508fbd8.jpg
дърво Nittaku VIOLONCELLO   FL 83грама ,скорост 6, контрол 9.4 , 5 пласта дърво ново 235лв
ef0249a4a9daa59c3753cc8a4b380f79.jpg
дърво Nittaku LATIKA LIGHT   FL 78грама ,скорост 8, контрол 9 , 5 пласта дърво ново 82лв
a75684fe17e508188aed886e8a805030.jpg
дърво Nittaku CELLENTY BALCA   FL 83грама ,скорост 9, контрол 8 , 5 пласта дърво+2 UD CARBON ново 94лв
8442252V.jpg
дърво Nittaku Bаrwell  FL ново 7 пласта дървесина  Произведено в Япония  стратегия ОФФ +  дебелина 6.6мм  скорост 92 ,контрол 88 ,тегло 88 гр оригинално в кутия с етикет ново цена 210 лв
7781ab237a88eb6cab5f343f123bae2c.jpg
дърво Nittaku BArwell Fleet FL ново 7 пласта дървесина 2 пласта фибро стъкло Произведено в Япония стратегия ОФФ + дебелина 6.1мм скорост 93  контрол 95  тегло 88 гроригинално в кутия с етикет  подарък ключодрържател nittaku barwell fleet ново   цена 300 лв

дърво Nittaku Jenty ново  оригинално с кутия  дръжка FL   тегло 80 гр  5 пласта   6.9мм дебелина  скорост 90  контрол 64  ОФФ игра   65 лв
b440ff488295bd983d7996576249827e.jpg
дърво Nittaku Foum ново оригинално в кутия ОФФ игра тегло 80 гр дебелина 6.6мм  5 пласта  скорост 92, контрол 64      70 лв
9393b4d87e88e5086adfdfb655faddcd.jpg
дърво Nittaku Rising 2 ново оригинално в кутия  тегло 75 гр  скорост 76  контрол 80  5 пласта  дебелина 5.6мм  All round игра    60 лв
2f1b8064aff8dccb334c2d198660f90c.jpg
дърво Nittaku Amin ново оригинално в кутия  FL дръжка скорост 74, контрол 80 дебелина 5.9мм тегло 75гр All round игра   50 лв
22c03c56c188053325c712e3c47808ab.jpg
дърво Nittaku Winglight ново  оригинално в кутия  FL дръжка ОФФ стратегия  5 пласта  тегло 76 гр   75 лв
0d7ede14abe4f29a5966f40048cc7b15.jpg
дърво Nittaku Leaves FL ново оригинално в кутия  All round дърво с висок контрол и подходящо за топ спин скорост 73 контрол 80    60 лв
52023d31d0c5600b4b3b6948cc37b12a.jpg

дърво  Donic Epox Offensive  ново 88грама скорост 9 контрол 7+ дръжка конкав цена 68 лв
4ca15ad25405ee05fd7f389b563cab08.jpg
дърво Donic Cayman ново конкав дръжка  тегло 67 грама скорост 8.1  контрол 8.3  5пласта    70 лв
6162474aea9b6593fc2264db2a2c48df.jpg
дърво Donic  Epox Topseed ново 85 грама скорост 10+ контрол 6+ цена 68 лв
9050938o.jpg
дърво  Donic Epox Powerallround  Control  ново 85 грама скорост 8+ контрол 8+ дръжка конкав цена 68 лв
9050939I.jpg
дърво Donic Waldner Legend carbon дръжка FL ново  оригинал с кутия тегло 83 гр  6.3мм дебелина стратегия OFF+ скорост 9.5 контрол 9.1 3 пласта хиноки + 2 пласта карбон цена 96 лв
9004415g.jpg
дърво Donic Persson exclusive OFF дръжка FL ново  оригинално в кутия тегло 85 гр скорост 7.7 контрол 7 стратегия OFF 5 пласта цена 42 лв
9004416j.jpg
дърво Donic Ovcharov Carbospeed дръжка FL ново  оригинал с кутия тегло 87 гр 6.8мм дебелина стратегия OFF+ 3 хиноки + 2 пласта  карбон  скорост 96  контрол 80 цена 96 лв
9004417U.jpg
дърво Joola Zolli Cross ново дръжка анатомична тегло 80 гр OFF - скорост 8 контрол 8.6      50 лв
f03a4f61b4fefb45b18a0afe6fdf138c.jpg
c22ffc4a49880db6bc84d54204aa02ed.jpg
дърво Joola wing passion extreme ново права дръжка скорост 9.7 контрол 8.3 карбон+кири офф + тегло 85 гр   70 лв9381741h.jpg9381745M.jpg
дърво Butterfly Barsa Carbo X5 ново тегло 70 гр 5 пласта балса + карбон дебелина 7мм   офф стратегия скорост 8.5  контрол 8.5  дръжка права, анатомична, конкав      90 лв
575e2a68f9b19d5e4965cd07e13a686b.jpg
a4eeaee6643ba6c36e41b1ee1889a21e.jpg
дърво Butterfly Gionis Carbon ALL+   5 пласта + 2 карбон скорост 8.3 контрол 9  дръжка FL, ST, AN  права и конкав  тегло 90 гр   80 лв
2fdc89f4b62827fd27d656671fa486aa.jpg
4568b5e7e5722ac91f66dc7fa3c49806.jpg
дърво Joola Carbon Pulsar ново дръжка конкав тегло 80 грама  50 лв
d67a00ee0a8259377e80748289b1c270.jpg
d477cdcbcbb9afb91eb5ea9a7bc3e979.jpg
дърво Butterfly Grubba Pro FL,AN,ST 3 вида дръжки ново ALL -   тегло 76 , 80 , 82 грама  5 пласта скорост 6.3  контрол 9.3       60 лв
10aab740f86c8ddc9d7c0fe27488e1b4.jpg
d1a96fa939b24dbefa0d027e96f80e4a.jpg

топчета Tibhar Basic 40mm бели 0.50лв   жълти нови  0.60 лв бр
a7959a1085c02920ef90c58e745a4d30.jpg

топчета Tibhar * 40+ NG нови бели произведени в Германия цена 1 лв брой, над 10 броя 0.88 лв бр
c275c0f95165fdcfb9358b40877e880c.jpg
топчета Tibhar Basic 40+ NG нови бели,жълти произведени в Германия цена 1.20 лв брой, над 10 броя 1 лв бр
dfd97c60592dca9bd7f20bb74be552f0.jpg
топчета Tibhar BASIC SYNTT 40+ SL mm бели нови цена 1.70лв,цена над 10 бр  1.26лв бр  ef20adfd4736a8ac27a96aeb1f8e63fd.jpg
топчета Tibhar BASIC SYNTT 40+ mm  бели нови цена 1.50лв,цена над 10 бр  1лв бр  efaa32013a060f80218d9661d58c2c36.jpg
топчета Tibhar  *** 40мм  бели нови 1.50 лв бр
0cdab07ebd8515cccf3828a7edeea409.jpg
топчета Tibhar 40+ *** NG нови бели  цена 2.49 лв брой   над 10 бр 2 лв бр
6c2137f6c43ec9c26a4946d2ad6e31ab.jpg
топчета Tibhar Basic **  40+ mm  бели  1,30 лв/ над 10 бр  1,20 лв бр
204f673f9ab1dde6ea523a7e863dd31c.jpg
топчета Tibhar 40+ *** SYNTT  бели пластмасови  нови  2 лв/бр  над 10бр      1.50 лв бр
1b21ceea2463c43a4294d219edee47d3.jpg
топчета Tibhar ***SL  SYNTT 40+mm бели пластмасови  безшевни  нови  цена 2.80лв цена над 10 бр        2лв бр
7cbf20cd5ddb090b06d46855d46b74ca.jpg
топчета Donic P40+мм coach пластмасови  нови бели  цена 0.80 лв бр
5339d3e40c1ee009212b93ac6948bced.jpg
топчета Donic 40+мм coach бели нови пластмасови 1.40лв бр над 10 броя  цена 0.95 лв бр
a591da62f2d6888996a37a0ead3550ec.jpg
топчета Donic *** 40+ мм пластмасови бели цена 2.40 лв брой  над 10 броя  цена 1.90 лв  бр
7b94e898f54ba66c33ee2c5cb2e52dba.jpg
топчета Nittaku J Top training ball 40+ mm нови бели произведени е Япония цена 1.39 лв бр цена 1.20лв бр  над 10 броя
2369436422e00f5c220958f53cba38b0.jpg
bf1a4636bae6d68964c36a31c82a3745.jpg
топчета Nittaku 2 star 40+ plastic NB 1320 бели  произведени в Япония    3.50лв брой   цена над 10 броя 2.60 лв
52b1624f669a3fb4412d374c6da61f86.jpg
топчета Nittaku Premium 40+ mm бели нови официално топче за  Световното първенство 2017г и европейското в Дюселдорф 2016-2019г  цена 3.80 лв бр
864fa607be6f8da320f994b5f5891814.jpg
топчета Nittaku ***SHA  syntt  40+ mm бели нови  2.90 лв бр 2a4a24e998705d542952df70c98d5508.jpg
топчета Donic p40+ *** бели  нови оригинални  1.90 лв брой
41d5956480ee79b69e9d96d2dfbf4692.jpg
топчета Nittaku *** NSD  40+ нови бели оригинални 2.60 лв брой
beadd4b164f0ffa0ddf3364516687fe6.jpg
лепило tibhar clean fix  25мл водно ново 10лв
36c443bcb3d3db3daf9759cea17ff889.jpg
лепило Tibhar CLUE 25гр лесно се маха,скоростно ново 12лв
87a27af753e5f014f4c3b8fd2f88d840.jpg
Лепило Tibhar TOP GLUE 90ml ново   21.50лв
00100a1665513bce729f42fc4b5bf925.jpg
лепило tibhar CLUE  150мл водно бързо лепило с четка лесно се отстранява от дървото и гумата ново  32лв
3c1a411598331a84431ec1cd1fea8515.jpg
лепило tibhar individual  180мл  бързо каучуково  ново  20лв
f986c625e6642931f54023d29cdcf7bb.jpg
лепило каучуково 1 литър  44лв
549f1a6970ef77bf23e7d31fd78d1de8.jpg
лепило Donic Vario Clean glue voc free ново на водна основа с щипка и тампони произведено в Германия90 мл - 21 лв37мл - 14.50лв
9241571G.jpg
почистващ препарат за тенис на маса nittaku combi cleaner 110ml нов оригинален, поддържа въртенето на гумите  7.80 лв
2dc3ac9ec3c39d5181412c2630aec347.jpg
препарат за почистване на гуми за тенис на маса Tibhar Belag Reiniger voc free 1000 ml     25 лв
9914fd18d9e4b8dd5bc19fd147b080b7.jpg
почистващ препарат  Donic Combi cleaner 110ml с тампон за почистване нов  цена 8 лв бр
216d305c1052800a2d55a5f03fdf878a.jpg
препарат за почистване на гуми за тенис на маса Donic Bio Clean 125ml-8лв/250 мл  10лв/ 1000ml  25 лв
d646577a414ecda5db9d633b06f555c9.jpg
лак за дърво за тенис на маса Donic Formula Lacquer нов 25 грама проникващ лак незапечатващ дървото и не променя характеристиките     13 лв
ccccb746b58c25baed669efba8eb6084.jpg
страничен кант лента за хилка за тенис на маса NIttaku NL-9637 нова 50 метра      1 лв метър
a09ff7d0cb8f0b37c33ae73756cfbc74.jpg
лепящ лист за тенис на маса Donic voc free glue вместо лепило за гуми нов 3 лв бр
9050981R.jpg
предпазител на гуми за тенис на маса Nittaku self adhesive rubber protect NR 9648  цена 2.50 лв брой
7dbee6db72ac65d9d8a62d32bfba35da.jpg
предпазна лента 12мм Donic   0.70 лв / м
be262aba53992b7d834b71c348c36a2d.jpg
накитник nittaku NL-9194 нов  налични 2 броя    7.50 лв брой
4d943ba8267e02158de1016c9f074114.jpg
кутия за топчета Donic Roller Box нов масивна пластмаса, размери 260мм х 50мм за 6 броя 40+ топчета    5 лв
4ed201d0b3fd1fa3028caed18c7ddf22.jpg
Табло за отчитане на резултат (Брояч) ново  30лв
f32fa9a94c3b932b44f07f202c8205f5.jpg
табло за резултат Мах  ново 18;29;39;69лв
табло за резултати Donic 54 лв
cc3bc38b408d2949798dddc604f769d9.jpg
табло за резултат Tibhar SMASH ново 60лв
6520fecd6e748ae417e7fcf82ccaec76.jpg
мрежа за тенис на маса Donic Easy Clyp  нова 39.90 лв
72e11c028880827c5b4a0ff5f5975b71.jpg
събирачка за топки Nittaku нова с оригинална опаковка размери 28 х 63.5-91.5см телескопична дръжка 34лв
9c176425dd7a657f8c6056317078b03f.jpg
линийка за измерване височината на мрежа Donic нова    2 лв
d4f1bca2c3fb15644aff70c427f799f1.jpg
Гъба Tibhar Micro нова  5лв  и  Tibhar Combi   4 лв
34397235e375c5389142618465091e6b.jpg
a6a3eb821eb14bd1dceed13846792a47.jpg
гъба за почистване за тенис на маса Donic  нова 3.80лв
ef092f74ef81d293acdebfe78fa07f97.jpg
гъба за почистване за тенис на маса Nittaku нова 3.80лв
b7162e343319f2eb70b7d9b2d15a5e4f.jpg
гъба за почистване TIBHAR Sponge Combi 4лв
1cb4ac784a4e1a7e0ee9f2aff0499ed4.jpg
Грип за дръжка Tibhar черен,син, зелен   нов   3,50лв/бр
e14dab362e5339dc1cce794ef5ecf225.jpg
чорапи Donic Etna нови материя 80% памук 15% полиамид, 5% еластан размер 41-46   10лв чифт
28e8016a7d54606919c4388d7e3f9953.jpg
чорапи Donic Rivoli нови материя 80% памук 15% полиамид, 5% еластан размер 41-46   10лв чифт
06edb2265a114959d91c3e93ba648129.jpg
чорапи Nittaku NW 2931 нови размер М  36-40 номер  Л 40- 44номер  цена 10 лв брой
IMG_20160711_164806wldgPrg.jpg
ЧОРАПИ NITTAKU PLABO  СИНИ  М 39-41    Л 42-44/ ЧЕРВЕНИ М 39-41  нови  12лв чифт
8442731z.jpg

чорапи Nittaku NW2943  нови произведени е Япония размер Л  39-42 размер ХЛ  42-44 цена 12 лв
8442739O.jpg
мрежа за тенис на маса Donic Friend с винт нова 38 лв
мрежа Donic easy clip  нова 42 лв
мрежа Donic Clip нова 55.59лв
003f80eb23607ccaf9c310fac8cd2e22.jpg
мрежа Donic hobby с винт   нова 12 лв
Мрежа Tibhar Hobby clip метален профил,силна пружина на щипка за плот до 24мм,мрежа слънце и водо устойчива нова 42лв   резервни мрежички  12 лв 209818e5621eff7c6f2b1b95c7b66fea.jpg
Мрежа Tibhar Clip нова на щипка с отвор до 25мм,усилен метален профил 57лв  резервни мрежички 15 лв 8653039i.png
Мрежа Tibhar SMASH удобрена от ITTF сини,зелени усилен метален профил,закрепване на винт с отвор до 30мм    69лв   
резервни мрежички  18лв
af2bc51ab784dbcd3cbbf5341fe2bdd6.jpg
Мрежа Tibhar Rondo нова  синя,зелена усилен метален профил на винт с максимален отвор 28мм  59лв   резервни мрежички 15 лв 9004939W.png

тениска Donic Twist черна материя дишащ полиестер размери 128, 140, 152 см, XS цена 35 лв брой
93201f87c01000c129429c0d6106c4d7.jpg
тениска Donic Bluefire черна 100% полиестер дишащ размер М, Л цена 21.90 лв бр
05ac6d0e975e9f9c83694d377011edac.jpg
шорти за тенис Donic basic shorts 100% micropolyester черни размери 128, 140, 152 см, XS цена 30 лв бр
8c5ff877566bd85d7a80700b3058f53f.jpg
тениска Nittaku VNT III   синя XS,S,M,L; зелена S,M,L  дишащ полиестер нова 24 лв бр
7b48fabe5463f14be4ee06c732cc707a.jpg
тениска Nittaku VNT II   синя XXS,XS,S,M; жълта XS  дишащ полиестер нова 20 лв бр
ac5f294a6758329a0cb1632bc21b3f61.jpg
тениска Nittaku DRY  тъмно синя 130см,150см,XXS,XS,S,M;  синя 130см,150см, XXS,XS,S,M,, черна 130см,150см, XXS,XS,S,M,  светло синя 130см,150см, XXS,XS,S,M,  розова 130см,150см, XXS,XS,S,M    дишащ полиестер нова  20 лв бр
3fffb5c7c71c627346161f34c25f27ac.jpg

калъф - куфър Donic нов алуминиев , размери 22х30х5см  оригинален   цена 45 лв
9004431a.jpg
Калъфка Donic scudo нова Джоб с цип с 2 отделения Външен джоб за съхраняване на принадлежности термо стени  28 лв
250c5a313a34354b4ebe4a3f12837e6b.jpg

Тениска Butterfly Papilio Lady XS,S нова   20лв 125daf3f25f09159aabc5c2d4d7c7e39.jpg
Тениска Butterfly Belia lady XS,S синя,черна нова 15лв 0b6e2a789bce0604950fdc90fe056037.jpg
db128b96cc6e0e620698c5d6522afd7f.jpg


Анцунг Butterfly Cupido 3XL,4XL нов -   45лв d4610bb6b0575ca2d7e50310783ec5cd.jpg

Дърво Tibhar Nimbus Vip скорост 9+ контрол 8 + карбон пластове 7 FL, 87-90гр ново 59лв
46fa40d043ea74cbc45fa3392003c42d.jpg

Дърво Tibhar Nimbus Vip скорост 9+ контрол 8 + карбон пластове 7 ST,AN 87-90гр ново 39.90лв
794536fdfa2f2801c36f490380bc41d6.jpg

Дърво Tibhar Ikarus ALX AN скорост 7+ контрол 9+   9 пластово ново  39.90лв Разпродажба
5e559f2bab9e2f01e11576ae71dd6bae.jpg


двигател за робот за тенис на маса нов
за модел Tibhar Robo pro junior
цена 20 лв
a72bb222951c4cefdd2b1acb9b61e3d9.jpg

Гума за тенис на маса tornado reactor v 5 max нова квадрат
Гладка фабрично тунингована червени 2 бр налични
30лв брой
c9f7df30b3558a7554cbc782e1a72fac.jpg
8ebd3c826d03d43d32f04856e8336d5d.jpg
Употребявани:
гума за тенис на маса Frendship 729 fx червена
мах
размер 149 х 153 мм
4 месеца игра   5лв
2dc685e3baab18aeaae5ec9c6bf1f534.jpg
0bffa562ec17a680bddca1752f1c43d5.jpg
Гума за тенис на маса shildkrot червена 2броя 1.8мм дебелина гладка за комплексна и нападателна играРазмер 150х155мм2 часа игра8лв брой40561c51ac3703a7efcb02b056014366.jpg6b5a0a3e5d267657ffd54a8baf8fe8bd.jpg

Хилка за тенис на маса tibhar
Дърво tibhar vl l balsa concave ново леко дърво с много контрол
Черна гума tibhar aurus 1.9mm черна нова гладка бърза гума с много въртене
Червена гума tibhar aurus sound max 20часа игра гладка гума с много контрол и въртене
75лв
897b984d2714bc1c57e760d48fe34574.jpg
c89ff90a6d2c513887219ffae57e49a6.jpg

Гума за тенис на маса butterfly tackiness c
Червена 1.7мм 3 месеца игра
Размер 148х148мм
15лв
62334bae05c9cf6063114ae610404c2d.jpg
ec7b0b43aff2d2c4242901210a465e50.jpg

Хилка за тенис на маса tibharДърво tibhar smash concave новоГуми shildkrot  червена 2 бр нови 2.0мм гуми гладки  50лв цялата комбинация17a8b4901743964c1c66696e006005d0.jpg2739815eac88cb50051d3892ba533d5b.jpg


хилка за тенис на маса нова
дърво tibhar smash concave ново с много контрол
гуми гладки tibhar learn spin 1.7mm нови гума за комплексна игра с много контрол за игра близо до масата
цена за цялата комбинация залепена 48лв
79b3b18dc26c7e22ff1b5183518b28f9.jpg
2843e49f7c4d9cd5938afdb2c6d83c3a.jpg

хилка за тенис на маса нова
дърво tibhar smash concave ново с много контрол
гуми гладки tibhar volcano + 2.2mm нови гума за комплексна игра с много контрол и въртене
цена за цялата комбинация залепена 75лв
765b073d4576689e214d9d5e2639308c.jpg
ccbb9d942ac0e51d92a1e9b29d498d7c.jpg

хилка за тенис на маса нова
дърво tibhar smash concave ново с много контрол
гуми гладки tibhar legend 2,2mm нови гума за комплексна игра с много контрол и въртене
цена за цялата комбинация залепена 90лв
da8260ff60f84dfa0b7dea94a063fecb.jpg
a46f7ca943b953a096968725d9baec18.jpg

хилка за тенис на маса нова
дърво tibhar smash concave ново с много контрол
гладки гуми Donic Liga 2.0mm за комплексна игра с много въртене
цена за комбинацията залепена 60лв
bc03d845b2492fb675d54cfb08a13df9.jpg
34cb67c3292bc54399c7ea11940e8505.jpg

хилка за тенис на маса нова
дърво Tibhar smash concave ново с много контрол
гуми за тенис на маса гладки Nittaku Ruuking 1.8mm нови за нападателна игра с много контрол
цена за комбинацията залепена 90лв
773a029030d5235153fd40ae369f8c7b.jpg
4fcb290a43b04f6117b503dfa0fe10f4.jpg

хилка за тенис на маса нова
дърво Tibhar smash concave ново с много контрол
гуми за тенис на маса гладки Nittaku Arufeel 1.8mm нови за нападателна игра с много контрол и въртене
цена за комбинацията залепена 90лв
ef85ab3f165179100af1be7cd79cf6af.jpg
f729d4e4c183047b14af2681efa25626.jpg

хилка за тенис на маса нова
дърво Tibhar smash concave ново с много контрол
гуми за тенис на маса гладки червени learn spin 1,5mm за комплексна игра близко до масата
цена за комбинацията залепена 50лв
6d842dec8bb83e7d844b178db8a43b77.jpg
3d409f0d22b205fda4ff37606b2db05c.jpg

хилка за тенис на маса Tibhar нова
дърво Tibhar Ikarus AN ново с много контрол
червена и черна гума tibhar rapid soft max 2,2mm скорост 96, контрол 93, въртене 96
гумата е за комплексна технична игра с възможност за атака
цена за комбинацията залепена 120лв
ad9ea0b70dca6b7a0d30e504dc6e8455.jpg
7bdecef96452b84886f9c060e27d209c.jpg


хилка за тенис на маса
дърво tibhar smash fl ново дървото е с много контрол
гуми червени tibhar aurus sound 2,1мм гуми с много контрол и въртене
с гумите е играно около месец
цена за комбинацията 65лв
6393dc4ee22cf5ebbcd201ef46b71b90.jpg
db22add1e216a40f15f784ad35fa235c.jpg

дърво Donic Dyjas ultra power
китайски хват - писалка
тегло 88гр
2 часа игра
стратегия нападателно офф
80 лв
2e975ac46f65971504649d75034063b4.jpg
8a816b48fd2c648a09c82760888e7d04.jpg
250ddd49cf19752e2a5ddd41e3bf9564.jpg

дърво Donic Persson Power play
китайски хват - писалка
тегло 90гр
2 часа игра
стратегия нападателно офф
80 лв
87b40e568b084764d779333429ccc397.jpg
b9996a810cfabcc7c9fdfdfe41724082.jpg
3988d29d2e1ae0a9579078951276191a.jpg

гума Schildkrot червена 2 часа игра размери 156х162мм  8лв
581f1ec786320b9099a216ddab37c323.jpg
26406e4fc0eaf8859b784bf8e8648d01.jpg

гума Butterfly Impartial xs черна 1.7мм нападателен зъб размери 153 х 158мм подходяща за нападение , топ спин с висок контрол над топката 20 часа игра    60 лв
2b83fb643a96a503aa9ca0f71edd86cb.jpg
3701e77b87eabf19210dd4abeec2c299.jpg

гума Aurus sound мах червена 2,1мм 20 часа игра размери 146 х 151 мм  20 лв
3800f9b9f850df949c22d31c947f6a9c.jpg
ff3f516e9cdcb7947ada9f11b1c2a944.jpg

гума Aurus sound мах червена 2,1мм 20 часа игра  размери 148 х 153 мм   12 лв
1fe6c65bc9e395d52965203df1fea0a6.jpg
ec727b6f26ce1d2d44ba07bf6a64d070.jpg

гума TSP Curl P 1 0.5mm червена размери 150 х 157мм 3 месеца игра 8 лв
29f725b968528c1c9bcb007747d04288.jpg
d6895e8f3fcc873e92dbc2ba33781f99.jpg

гума Sword Scylla ox черна 2 часа игра размери 147 х 155 мм 14лв
226958ccd891900e3f3f5402789a1ab0.jpg
8c69dc9998f6d1ab2bcea2c06a70c6c6.jpg

гума Sword Scylla ox червена черна 2 часа игра размери 151 х 155 мм 14 лв
5095e87dfe8f18d7dc8305be8574c8de.jpg
535d5627b019b90c06373b08179cc25e.jpg

гума DHS C8  черна  дебелина 0.8 мм размери 150 х 157 мм 6 месеца игра  подходяща за отбрана и комплексна игра  12 лв
7ea8657fb1d4ffadfd1fe09d9c1f6440.jpg
cd512dea6e8e6d2a8bb3a30a3e2e1a52.jpg

хилка за тенис на маса за обучение метална тежка 3 кг за обучение и затвърждаване на движенията 20 лв
896b92ef756dd3f05f076ffad4f84c70.jpg

Изрязване и лепене на комбинации + странична лента 2 лв
Доставка с еконт или спиди с преглед
За връзка: olimpsport@abv.bg
тел. 0888306110; 052608779; 0877550922
viber  0988851205
Владимир skype: chicho_stoqn - през деня
facebook: Олимп Спорт[attachmentid=1194]

Последно редактирано от olimpsport (2020-09-18 15:40:59)Владимир slype: chicho_stoqn GSM 0888306110;0877550922
olimpsport.bazar.bg
olimpsport@abv.bgTibhar
Butterfly,Stiga

Изключен

#2 2011-03-28 15:30:29

Lao Bao
Потребител
От София
Registered: 2009-06-21
Posts: 4,540
facebook профил

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

Колко тежи анатомичният Корбел?

Изключен

#3 2011-03-28 16:09:51

olimpsport
Потребител
От варна
Registered: 2011-03-26
Posts: 222
Страница

facebook профил

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

85гр


Владимир slype: chicho_stoqn GSM 0888306110;0877550922
olimpsport.bazar.bg
olimpsport@abv.bgTibhar
Butterfly,Stiga

Изключен

#4 2011-03-28 17:51:14

Vladivlad
Потребител
Registered: 2009-12-08
Posts: 989

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

За дървото Power Defense ST DEF:
1. Каква конструкция е?
2. Размери на главата?
3. Тежест?


Do or do not. There is no try.
Yoda

Victas Koji Matsushita , FH: Victas 402 Double Extra, 1.8 mm / BH: Raystorm, 1.9 mm

Изключен

#5 2011-03-28 18:16:06

olimpsport
Потребител
От варна
Registered: 2011-03-26
Posts: 222
Страница

facebook профил

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

95гр 156/164мм
5пластово дърво


Владимир slype: chicho_stoqn GSM 0888306110;0877550922
olimpsport.bazar.bg
olimpsport@abv.bgTibhar
Butterfly,Stiga

Изключен

#6 2011-03-28 18:31:20

Vladivlad
Потребител
Registered: 2009-12-08
Posts: 989

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

olimpsport,Mar 28 2011, 17:16 писа

95гр 156/164мм
5пластово дърво
[right][snapback]37726[/snapback][/right]


Благодаря. Само с един размер на главата е, така ли?


Do or do not. There is no try.
Yoda

Victas Koji Matsushita , FH: Victas 402 Double Extra, 1.8 mm / BH: Raystorm, 1.9 mm

Изключен

#7 2011-03-28 18:35:42

olimpsport
Потребител
От варна
Registered: 2011-03-26
Posts: 222
Страница

facebook профил

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

да


Владимир slype: chicho_stoqn GSM 0888306110;0877550922
olimpsport.bazar.bg
olimpsport@abv.bgTibhar
Butterfly,Stiga

Изключен

#8 2011-04-02 09:33:36

gonzo
Потребител
Registered: 2010-06-09
Posts: 27

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

Имат ли цени дърветата и гумите Stiga?

Изключен

#9 2011-04-03 22:05:11

don Antani
Moderator
От Бургас
Registered: 2006-03-08
Posts: 1,036

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

Ще те помоля да фиксираш цени на артикулите, на Stiga.


TSP Reflex 50 Award Off
FH: Tibhar Nimbus
BH: Tibhar Rapid

Изключен

#10 2011-04-09 17:24:07

marinov
Потребител
Registered: 2006-03-23
Posts: 847

Re: Butterfly,Nittaku,TSP,DHS,Double Fish,Stiga

Тоя Бустер отгоре има цена 24 лв. човече.Някакви разминавания стават. biggrin


[FONT=Times][SIZE=7][COLOR=blue]

Изключен

Board footer

Powered by FluxBB