#1 Турнири, провеждани в България » Детски турнир за купата на Пазарджик » 2018-06-04 16:15:38

Martin K.
Replies: 0

1528117435_aa6b4951-09f1-40c2-acf4-2f9ec53b9364.jpeg

Турнир за купата на Пазарджик за момчета и момичета до 10, 12 и 15 години

На 23 юни, 2018 г. в Спортна зала “Васил Левски”, гр. Пазарджик

Начало: 10:00 часа

Такса за участие: 5лв

Награди: купи и медали

За заявки, записвания и въпроси, тел.: 0896811269 или на имейл: stoiankordov@yahoo.com

#3 Турнири, провеждани в България » ДИП - Ветерани - Пловдив 2018 » 2018-04-05 21:35:11

Martin K.
Replies: 0

БЪЛГАРСКА  МАСТЪРС  ФЕДЕРАЦИЯ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА


Н А Р Е Д Б А

ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  44-ото  ДЪРЖАВНО  ИНДИВИДУАЛНО


ПЪРВЕНСТВО  ПО  ТЕНИС  НА  МАСА  ЗА  ВЕТЕРАНИ 


МЪЖЕ  И  ЖЕНИ

                                                                           
ПЛОВДИВ  2018  година


           І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

                          1. Да се даде възможност на ветераните спортисти да продължат подготовката    си, да повишават работоспособността си, да реализират възможностите си в състезателна обстановка.

                         2. Да бъдат излъчени държавните шампиони  по пол и възрастови групи за 2018 година.

                         3. Да се подготвят за участие в международни турнири, балкански, европейски и световни първенства за ветерани.


                   ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО:

              Държавното индивидуално първенство по тенис на маса ще се проведе от 11 до 13  МАЙ  2018 година/ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ/ в  спортната зала на СКТМ „Стоянстрой” Пловдив.


                   ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:


             ИНДИВИДУАЛНО – МЪЖЕ:            ДВОЙКИ – МЪЖЕ:
           I    група    - 40 – 49 г.                          I   група - 40 – 49 г.
           II   група    - 50 – 59 г.                          II  група - 50 – 59 г.
           III  група    - 60 – 64 г.                          III група - 60 – 69 г.
           IV  група    - 65 – 69 г.                          IV група - 70 г. и нагоре
           V   група    - 70 – 74 г.           
           VI  група    - 75 – 79 г.
           VII група     - 80 г. и нагоре


            ИНДИВИДУАЛНО – ЖЕНИ:             ДВОЙКИ – ЖЕНИ:
          I    група    - 30 – 39 г.                           I  група - 30 – 49 г.
           II   група    - 40 – 49 г.                                    II група - 50 г. и нагоре   
          III  група    - 50 – 59 г.            
          IV група    - 60 г. и нагоре   
                         
                                                                                             
                   ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

                        1.Право на участие имат всички състезатели- мъже над 40-годишна възраст, а за жени над 30 години, включително и тези, които навършват 40/30 години в годината на първенството – 2018 г.

                        2.В първенството участват състезатели, представени от Спортни клубове членове на БМФ, лицензирани от Министерството на младежта и спорта (ММС) и индивидуални участници.

                           Участва се само в своята възрастова група. На двойки - мъже и жени, състезател от по-горна възрастова  група има право да играе в по-долна възрастова група.

                         3.СК трябва да имат платен годишен членски внос, в размер на 50 (петдесет) лева при БМФ, съгласно изискванията на ЗФВС и Устава на БМФ. Това заплащане дава право на участие на членовете на СК в състезания за ветерани, организирани и провеждани от БМФ съвместно с Българските спортни федерации.

                       4.Всеки участник заплаща такса правоучастие 10 (десет) лева. При неспазване на срока за заявки за участие се заплаща такса от 20 (двадесет) лева и състезателите ще бъдат хвърлени на общ жребий.

                       5.Индивидуалните участници, непредставени от регистриран спортен клуб в Националния регистър при ММС, заплащат еднократно членски внос в размер на 50  (петдесет) лева за участие в дадено състезание.

                        6.Членският внос и таксата правоучастие може да се заплатят в касата на БМФ, при регистрацията за участие в състезанието или по банков път на следния адрес:


                                             БАНКА  ДСК, КЛОН ОТЕЧЕСТВО
                                       СОФИЯ 1040, БУЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 73
                                               IBAN   BG57STSA93000021119844
                                                   BIC  STSABGSF

                       При превода задължително трябва да се впише името на спортния клуб, да се уточни за какво е сумата – членски внос, такса участие за какъв брой състезатели.

    7.Съдийското ръководство няма право да регистрира за участие състезател, не представил документ за платен членски внос и такса правоучастие.

    8.На заплатилите годишен членски внос и такса правоучастие се издава законооправдателен документ – ордер.

    9.При подаване на контестация относно съдийски решения или други нарушения се внася  такса  50 лв. при Главния съдия най-късно 15 минути след приключване на срещата.

                    V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                         1. Лична карта.

                         2. Спортните клубове задължително представят списък на състезателите със собствено и фамилно име, дата на раждане и  в коя възрастова група ще участват.Виж образеца – отделен файл !

                        3. Предсъстезателен медицински преглед. Може документ и от личен лекар.

                        4. Документ за платен годишен членски внос в БМФ.

                        5. Документ за платена такса правоучастие.

                        6. Документите се представят в секретариата при регистрацията за участие в първенството.

                    VІ. СИСТЕМА И КЛАСИРАНЕ:

             1.Системата за провеждане на първенството ще бъде определена на място от Главното съдийско ръководство:

                     Първи етап:  в групи по 4-5 души, всеки срещу всеки

                     Втори етап: първите двама от групите продължават по системата на елиминиране до финал

                     Всички срещи се играят до 3 спечелени гейма.

             2.Дисциплини: лично - мъже и жени , двойки - мъже и жени

                    VІІ. ЕКИПИРОВКА, РАКЕТИ, ТОПКИ:

     Съгласно състезателния правилник на Международната федерация по тенис на маса и БФТМ. Ще се играе с новите топчета –  40+.

                    VІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

     1.Разноските за участие – пътни, дневни и хотел, са за сметка на участниците.

                        2.БМФ и БФТМ осигуряват финансово организацията и провеждането на Държавното индивидуално първенство, финансирането на Главното съдийско ръководство,  лекар, купи, медали, плакети, награди, рекламни материали и др.

             3.Домакините осигуряват спортната зала с необходимите съоръжения, озвучаване, съдийски състав и обслужващ персонал.

                      ІХ. НАГРАДИ:

    На класиралите се от І до III място:

        -  купи (за шампионите)  и медали  – по пол и възрастови групи

                -  плакети – за най-възрастни участници – мъж и жена               

                     Х. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

               1.Заявки за участие да се изпращат до:

                      ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ   на Email: dkara@mail.bg

               2.Срок за заявки - 08  МАЙ   2018 година

                3.Настаняване –  виж приложението – страница 5.

                4.Регистрацията за участие ще бъде извършена на 10 май 2018 година (ЧЕТВЪРТЪК) от  17.00 до 18.00 ч. в  хотел „BLVD”/ бившия „Метропол”/.

               5.Техническата конференция ще се проведе от 18.00 ч. в хотела.

               6.Наредбата може да се изтегли от сайтовете на БМФ, БФТМ и tabletennis-bg.org.

               7.Всички неупоменати и допълнително възникнали въпроси ще бъдат решавани от Главното оперативно ръководство в състав:

                        гл. ръководител: ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА - Президент на БМФ 
               
                        гл. секретар: ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - председател комисия „Ветерани” 
                                                   
                              гл.съдия:  ЖАНА ГЕНЧЕВА - републиканска категория
                                                                 
       Забележка: Главното оперативно и съдийското ръководство си запазват правото за промени в настоящата Наредба. 

             
                       ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:              ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ – председател комисия “Ветерани"  GSM: 089 872 69 64   Email: dkara@mail.bg   


                       ВНИМАНИЕ !   ВАЖНО !

МОЛЯ ВИ, при изпращане на заявките за участие да посочите и броя на участниците в “Срещата на поколенията”


О Ф Е Р Т А  ЗА НОЩУВКИ В ХОТЕЛА :

               двойка/тройка  стая - 20 ЛВ. НА ЧОВЕК, НА ДЕН, БЕЗ ЗАКУСКА
                    единична стая - 30 ЛВ. НА ЧОВЕК, НА ДЕН, БЕЗ ЗАКУСКА             

    рецепция: 032 964 441   моб.тел: 0877 211 155 
                                 
               СРОК ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ: 25  април  2018  година   
     

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА:


10.05.2018 г. четвъртък:

            12.00 ч. - 17.00 ч.                 - пристигане в Пловдив, настаняване
            17.00 ч. - 18.00 ч.    - регистрация на участниците в хотела
                18.00 ч.          -техническа конференция в хотела   
                                     
11.05.2018 г. петък:

            09.30 ч.- 12.00 ч.         - състезания по програма-мъже
            12.00 ч.- 14.00 ч.         - обяд, почивка
            14.00 ч.- 16.00 ч.                   - състезания по програма-мъже
            16.00 ч.- 16.30 ч.         - официално откриване
            16.30 ч.- 18.00 ч.         - състезания по програма-мъже     
                            20.00 ч.                   - “среща на поколенията”

12.05.2018 г. събота:

           09.30 ч.- 12.00 ч.          - състезания по програма-мъже и жени
           12.00 ч.- 14.00 ч.          - обяд, почивка
           14.00 ч.- 19.00 ч.          - състезания по програма-мъже и жени               

13.05.2018 г. неделя:

           09.30 ч.- 12.00 ч.                      - полуфинали и финали
           12.00 ч.- 13.00 ч.          - НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕНаредбата може да бъде изтеглена и от тук: https://ndox.abv.bg/download?id=9954fc1806
Заявката за участие можете да изтеглите от тук: https://ndox.abv.bg/download?id=8fa79d783a

#4 Турнири, провеждани в България » Медийна лига по тенис на маса - III издание » 2018-02-12 13:38:30

Martin K.
Replies: 0

Третото издание на Медийната ТТ лига ще се проведе на 24 февруари от 10:00 часа отново в "Арена Лъки спорт".

Турнирът е за наградите, осигурени от Българската федерация по тенис на маса (БФТМ), Donic и стоматологична клиника "Салиев".

Записване за участие на имейл: ltcomm64@gmail.com до 22 февруари (включително).

Право на участие имат действащи журналисти, които притежават служебни карти.

Турнирът е включен в календара на Българската федерация по тенис на маса.

За повече информация, посетете фейсбук страницата на събитието: https://www.facebook.com/events/980660055418050??ti=ia
както и на клуб “Арена Лъки спорт”: https://bg-bg.facebook.com/people/Арена … 2211439328

#5 Турнири, провеждани в България » Турнир за аматьори в зала Sky TT » 2018-02-08 19:15:31

Martin K.
Replies: 1

Здравейте приятели на тениса на маса!

Имаме удоволствието да ви поканим на турнира в неделя в зала Sky ТТ

Залата се намира в София, улица Коста Лулчев N; 52(до Sky City Mall)

Право на участие имат всички състезатели, некартотекирани във „Висша лига" и "А група"

Турнирът ще се проведе на 11.02.2018 г. от 15:30ч.

Такси за участие:
възрастни - 10лв
деца - 5лв

Наградите ще бъдат купа + медали

За повече информация и записване - на посочените телефони, на място и на страницата във фейсбук: https://www.facebook.com/events/179022849377930??ti=ia

Телефони: 0899775719/ 0884849793

#7 Международни турнири » Нов международен турнир за ветерани 1st МERIDIAN SERBIAN OPEN » 2018-02-08 13:12:10

Martin K.
Replies: 0

На 15 април 2018 година в Белград ще се проведе нов турнир за ветерани - мъже:
"1st МERIDIAN SERBIAN OPEN"

Турнирът се организира по повод 90-тата годишнина от основаването на Сръбската асоциация по тенис на маса

Възрастови категории: Открит турнир, 35-49, 50-59 и над 60 години

Такси за участие:
за една дисциплина - 9 евро
за  две дисциплини - 13 евро

Награди: купи, медали и грамоти

За повече информация, посетете сайта на Сръбската ветеранска асоциация: http://stav.org.rs/code/navigate.asp?Id=272


1518084630_80fe83a4-3e1f-4dd1-8768-138a701303e8.jpg

1518084661_74ca0c37-7d20-4c80-a83e-64429b106631.jpg

1518084692_4a123819-6db0-4d42-afd9-8947b826a518.jpg

#8 Турнири, провеждани в България » Оупън турнир за купата на Мастерхаус » 2018-01-23 15:06:13

Martin K.
Replies: 0

Оупън турнир за купата на "МАСТЕРХАУС"

С любезното съдействие на "ФЛОР ДЕКОР БИЛДИНГ"!

Турнирът ще се проведе на 9-ти и 10-ти февруари 2018г. в "АРЕНА ЛЪКИ СПОРТ"

Начален час на турнира: 17:00ч.

Регламент:  ще се играе на групи и след това директни елиминации

Такса за участие: 20лв

Право на участие: турнирът е “Оупън” и е без ограничения - всеки желаещ, заплатил таксата за участие, може да се включи

НАГРАДИ:

1-во място - 800лв, купа и медал!
2-ро място - 400лв, медал!
3-то място - 200лв, медал!
4-то място - 100лв!
5-то—8-мо място - 50лв!

За записване и информация на тел. 0889 352379 и 0894 024239, както и на място в залата

Разгледайте и фейсбук страницата на клуба: https://bg-bg.facebook.com/people/Арена … 2211439328

#9 Турнири, провеждани в България » Коледен турнир в Арена Лъки спорт » 2017-12-07 16:36:46

Martin K.
Replies: 0

Имам удоволствието да ви поканя на Коледния турнир в Арена Лъки спорт, който ще се състои на 23 декември (събота) от 10:00 часа!

Право на участие имат състезатели и любители, неучаствали във Висша лига през последните три години.

Таксата за участие е 10 лева

Награди за призьорите:
първо място - купа, медал и 100лв
второ място - медал и 50лв
трето място - медал и 30лв

Записването ще се проведе на място в клуба

Работно време на залата:
понеделник - неделя
от 10:00 до 22:00 часа

Телефон за резервации: 0889352379

За повече информация, посетете фейсбук страницата на залата: https://www.facebook.com/profile.php?id … 28&fref=ts

#10 Турнири, провеждани в България » Коледен турнир в залата на НСА » 2017-12-01 11:55:51

Martin K.
Replies: 0

На 09.12.2017г.(събота) КТМ - НСА организира Коледен турнир в залата на клуба, намираща се в София на ул. Гургулят N1 (бифшия ВИФ, на гърба на Френската гимназия)


Право на участие имат всички желаещи, които не са участвали във финали на Държавно отборно първенство

Такси за участие: възрастни: 10 лева; за ученици: 5 лева

На призьорите до IV-то място ще бъдат раздадени купа и медали

Заявки за участие до 9:30 часа на 09.12.2017г.

Начало: 10:00 часа

Ще се играе в групи, като първите двама продължават във втора фаза на елиминиране

За справки и записвания тел: 088 5078081 Кристина Драганова и тел.: 0886 193 584 Н. Конов

Информация, снимки и карта на залата можете да откриете тук: http://ttnsa.freehosting.bg/hall.html?ckattempt=1&i=1 и тук: http://tabletennis.bg/zaliSofia/Entries … m_NSA.html

Board footer

Powered by FluxBB